Skidanje grafita

Skidanje grafita vršimo na dva načina, u zavisnosti od toga gde je potrebno izvršiti uslugu uklanjanja grafita:

skidanje-grafitaSuvo peskiranje površina gde se nalaze grafiti - u ovom slučaju koristimo uređaj koji pod pritiskom vazduha izbacuje kvarcni pesak. Tom prilikom se fasada pere i skida se sloj na kome se nalaze grafiti. Ovaj način se ređe koristi u urbanim sredinama, zbog velikog stvaranja prašine koja nastaje od kvarcnog peska tokom samog procesa rada.

Mokro peskiranje se uglavnom koristi u gradskim sredinama - u ovom slučaju se koristi voda pod pritiskom, sa mešavinom kvarcnog peska, pri čemu se grafiti prvo tretiraju hemijskim sredstvima.