Tekuće čišćenje i održavanje

Redovno čišćenje obuhvata svakodnevna i periodična čišćenja poslovnih prostora, maloprodajnih objekata, lokala, škola, hala, bioskopa, restorana, objekata...

ciscenje-odrzavanje-objekataTo podrazumeva kompletno održavanje higijene i enterijera (opreme i nameštaja) i eksterijera (fasade), kao i svih pratećih namenskih površina i objekata..

Održavanje higijene obavljamo sopstvenom opremom i sredstvima, pa naši klijenti nemaju obavezu nabavke nikakvih materijala i uređaja za čišćenje, što bi ih izlagalo trošku.

Tekuće održavanje podrazumeva kompletnu brigu o higijenskim potrebama vašeg poslovnog prostora: brisanje prašine sa radnih elemenata, brisanje prozora i drugih staklenih površina, brisanje grejnih tela i klima uređaja, uklanjanje paučine, iznošenje smeća, čišćenje nameštaja, opreme, podova, sanitarnog bloka, kuhinjskih elemenata...

Potpisivanje ugovora

Potpisivanjem ugovora o dugoročnoj saradnji, sa klijentima precizno, a u skladu sa njihovim zahtevima i potrebama, definišemo sva zaduženja, obostrane obaveze, vreme pružanja usluge, opremu i sredstva koje ćemo koristiti i sve ostalo što klijent smatra bitnim za tekuće čišćenje i održavanje objekta

Cena usluge

Dinamika, vrsta i cena obavljanja usluge formira se individualno prema želji i potrebama klijenta. Pri tome uvek uzimamo u obzir oblast poslovanja naših klijenata uz obavezno vođenje brige o specifičnosti ugrađenih materijala u objekat, izvršavanje usluge u vreme kada klijentu u najmanjoj mogućoj meri ometamo redovno obavljanje delatnosti, itd.

Kada imamo potpisan ugovor o redovnom čišćenju, svaka radna lokacija dobija kontrolora odgovornog za proveru kvaliteta pružene usluge, te podleže kontroli našeg standarda u procedurama čišćenja. Na taj način i naši klijenti i naše rukovodstvo imaju transparentan pregled nad izvršenim usluga, a sve sa ciljem maksimalnog ispunjenja zahteva i potreba klijenta.